Archive | December 2015

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,400 times in 2015. If it were a NYC subway train, it would take about 5 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

See the #fireworks I created by blogging on #WordPressDotCom. My 2015 annual report.

See the fireworks Virtualisatieadvies created by blogging on WordPress.com. Check out their 2015 annual report.

Source: See the #fireworks I created by blogging on #WordPressDotCom. My 2015 annual report.

VCAP6-DCD of VCIX6-DCV?

vcix2VMware heeft meer informatie vrijgegeven over de aanstaande VCIX certificeringen. VCIX-NV bestond al, maar iedereen keek uit naar de DCV en CMA versies van deze certificering. In drie blogs heeft VMware Education alles duidelijk gemaakt over de certificeringen, upgrade paden en examen blauwdrukken, een echte schatkamer wanneer je je VCAP certificering wilt behalen, hernieuwen, VCIX wilt worden of VCDX (VCIX is randvoorwaardelijk daar voor). De blogs kunnen hier gevonden worden en openen in een nieuw scherm: 1, 2 end 3.

Op dit moment bereid ik mij samen met een aantal collega’s voor op het VCP6-DCV Delta examen, zal waarschijnlijk het VCP6-CMA examen ook gaan doen ergens in de eerste helft van volgend jaar en sta dan voor de keuze of ik mijn VCAP5-DCD zal vernieuwen of voor de VCIX certificering zal gaan. Op dit moment neig ik naar het tweede. Ik zou misschien zelfs voor VCIX6-CMA kunnen gaan, als ik ergens de tijd kan vinden om me daar goed op voor te bereiden. Ik weet uit ervaring dat het geen goed idee is om een examen als VCAP5-DCA te doen wanneer je geen tijd had om je daar op voor te bereiden, helemaal als je, zoals ik , geen dagelijks vSphere beheer doet.

 

MyVMX heeft ook een duidelijke blog over de VCIX-certificering, met een heel duidelijk diagram over alle mogelijkheden om je te (her-)certificeren.

VCAP6-DCD or VCIX6-DCV?

vcix2VMware has disclosed more information on the upcoming VCIX certifications. VCIX-NV already existed, but we were all waiting for the DCV and CMA versions of the certification. In three blogs VMware Education explains all about the certifications, upgrade paths and exam blueprints, a real treasure trove if you aspire to renew your VCAP certification or when you aspire to become VCDX (VCIX is mandatory to become VCDX6). The blogs can be found here: 1, 2 and 3 (links will open in a separate window).

Currently I am working with a couple of colleagues on preparing for the VCP6 delta exam to renew my VCP-DCV, will probably do VCP-CMA as well early next year and are then faced with the choice to renew my VCAP5-DCD or to go for the VCIX6-DCV. At the moment I am leaning towards the second choice. I might even go for VCIX6-CMA as well if and when I find the time to prepare myself. I know from experience that taking an exam like VCAP5-DCA is not a good idea when you did not had time to prepare, especially when you don’t administer vSphere on a day to day base.

MyVMX also has a nice blog with a very clear diagram showing all (re-)certification options, have a look at it.

%d bloggers like this: