Archive | February 2016

De vExperts 2016 awards zijn bekend gemaakt!

VMW-LOGO-vEXPERT-2016-k

Zoals ik gister al in mijn vorige post vermeldde zijn de vExperts 2016 vandaag bekend gemaakt. En ik mag met trots vertellen dat ik voor het derde achtereenvolgende jaar de vExpert award heb ontvangen. De volledige lijst van vExperts kan hier gevonden worden. Ik wil hierbij alle vExperts 2016 feliciteren, zowel de nieuwe als de hernoemde!

Mijn dank gaat uit naar mijn werkgever, VMware en niet te vergeten Corey Romero, die erg goed werk levert!

 

vExperts 2016 awards have been announced

VMW-LOGO-vEXPERT-2016-k

As I mentioned yesterday, today the vExperts for 2016 have been announced. And I am proud to be able to tell you I am a vExpert for the third year in a row. The full list of vExperts can be found here. Congratulations to all vExperts 2016, returning and new!

A big thanks to my employer and to VMware, and not to forget to Corey Romero who does a great job!

 

 

Morgen is de dag en meer…

Capture blog 04022016

Deze post bevat alleen een kort bericht over morgen, 5 februari, wanneer de vExperts 2016 bekend zullen worden gemaakt, en een korte vooruitblik naar volgende week wanneer VMware groot nieuws omtrent nieuwe technologie (Het zou zo maar over onder meer integrated containers en project “Photon” kunnen gaan) bekend zal maken. Op 9 februari wordt Pat Gelsinger, VMware’s CEO, vergezeld door SAnjay Poonen die VMware’s visie op de digitale werkplek zal presenteren en spannende bekendmakingen zal delen die bedrijven zullen helpen op een veilige manier elke applicatie op elk apparaat aan te bieden en te beheren.

Op 10 februari komt Raghu Raghuram samen met Pat Gelsinger om te delen hoe VMware’s software-defined benadering kan helpen om hoe de hybrid cloud gebouwd en beheerd wordt te vereenvoudigen. Leer hoe VMware’s enterprise-ready cloud management platform (CMP) helpt om IT service delivery te versnellen, IT efficientie te verbeteren en IT operations en uitgaven te optimaliseren. Wordt op de hoogte gebracht van de wijze waarop VMware high-performance hyper-converged infratrsucture (HCI) oplossingen mogelijk maakt via radikaal eenvoudige storage en een strak geïntegreerde software stack.

 

Wanneer je zelf wil weten wat er aangekondigd wordt op 9 en 10 februari kun je je hier registreren.

 

 

Tomorrow is the day and more

Capture blog 04022016

Just a brief post today about tomorrow, February 5th, when the vExperts 2016 will be announced, and a brief look forward to next week when VMware will announce big news about new technologies (my two cents? It just might be about integrated containers and project “Photon” amongst others). On the 9th of February Pat Gelsinger, VMware’s CEO, will be joined by Sanjay Poonen who will present VMware’s digital workspace vision and share exciting announcements that help companies securely deliver and manage any app on any device.

On February 10th Raghu Raghuram joins Pat Gelsinger to share how VMware’s software-defined approach can help simplify how you build and manage your hybrid cloud. See how VMware’s enterprise-ready cloud management platform (CMP) helps accelerate IT service delivery, improve IT efficiency, and optimize IT operations and capital spending. Get up to speed on how VMware is enabling high-performance hyper-converged infrastructure (HCI) solutions through radically simple storage and a tightly integrated software stack.

If you want to find out what will be announced on the 9th and 10th of February, please register here

 

%d bloggers like this: